Preskoči na vsebino
Za pomoč pri naročilu pokličite: 082 00 55 66
Za pomoč pri naročilu pokličite: 082 00 55 66

Prodajni pogoji

Prodajni pogoji
ZAKONSKA PODLAGA
SAS Afibel, 129, rue Colbert - 59 493 Villeneuve d'Ascq - FRANCIJA določa v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. št. 14/2003) in v skladu z Obligacijskim zakonikom (Ur. l. št. 83/2001) dne 27. 6. 2003 naslednje splošne pogoje poslovanja.

Cene v katalogih so zagotovljene do naslednjega 31. avgusta za sezono pomlad-poletje in do naslednjega 28. februarja za sezono jesen-zimo, razen če se spremeni stopnja DDV ali v primeru tiskarske napake ali napake pri tiskanju in znotraj zalog.

Če pa so nekateri izdelki predstavljeni v naslednjih katalogih, so lahko zaradi povečanih stroškov surovin in / ali dobave ponujeni po zvišanih cenah.

INFORMACIJE, NAROČILA, POVPRAŠEVANJE
Telefon 082 00 55 66
Pripravite si seznam izdelkov, ki jih želite naročiti, za pomoč uporabite pisno naročilnico, ki je priložena h katalogu in nas pokličite na tel. št. 082 00 55 66. Naročila sprejemamo od ponedeljka do petka med 8. in 20. uro in ob sobotah med 8. in 13. uro.

Spletna trgovina - www.afibel.si
Vaše naročilo pa lahko vsak dan v letu, 24 ur na dan, oddate v naši spletni trgovini. Hkrati se lahko prijavite na naše spletne novice in prejemali boste najnovejše ponudbe, ki jih ni v katalogu.
Naročilo lahko pošljete tudi neposredno na: afibel@world-sellers.com

Pisna in fax naročila
Izpolnite pisno naročilnico in jo pošljite po pošti, poštnino smo mi poravnali za vas, ali pa nam jo pošljite po telefaksu na: 05/373-40–24. Veselimo se vašega naročila.

Pogodba je sklenjena, ko prodajalec prejme naročilo, razen če prodajalec kupca, takoj ko je mogoče obvesti, da določenega blaga ni na razpolago ali ga, takoj ko je mogoče, obvesti, da ne sprejema naročila (obstoječi dolgovi, mladoletnost, ...). Kupec lahko prekliče naročilo na način iz prvega stavka tega člena.

PLAČILO
Po povzetju
Kupnino preprosto poravnate ob dobavi izdelkov. Pri prevzemu odkupne pošiljke in plačilu kupnine Vam pošta zaračuna še poštno provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku. Informativni ceniki Pošte Slovenije

S kreditno kartico
Sprejemamo večino v Sloveniji razširjenih kreditnih kartic, seznam je na pisni naročilnici. Plačilo izvedemo na dan, ko paket zapusti naše skladišče in samo v višini vrednosti pošiljke. Pri pisnem naročilu nam naročilnico pošljite v zaprti kuverti, zaradi Vaše varnosti.

Glede zapadlosti plačila se šteje, da je blago dobavljeno, ko je oddano na pošto. Prodajalec ni dolžan dobaviti oz. izročiti blaga, če kupec ne poravna zapadle kupnine. Če je kupec v zamudi s plačilom, dolguje tudi zakonite obresti in stroške opominov, ki ne smejo presegati višine zamudnih obresti.

DOBAVA
Prodajalec dobavi blago v celoti ali v delnih dobavah. Rok za dobavo znaša 15 dni od prejema naročila, oziroma največ 3 mesece. Prodajalec blago dobavi, če je na razpolago. Če prodajalec v roku 3 mesecev blaga ne more dobaviti, je pogodba razvezana. Prodajalec ne odgovarja, če blaga ni mogel dobaviti. Prodajalec kupca, takoj ko je mogoče, obvesti o dobavi blaga, za katero ne velja 15 dnevni rok, kot tudi o tem, da je pogodba razvezana. Strošek pošiljanja blaga znaša 4,95 EUR (pri prevzemu pošiljke pa pošta zaračunava poštno provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku), ne glede na število dobav, kar ne velja, če je bilo blago vrnjeno in ponovno poslano zaradi razlogov na strani kupca. Prodajalec pošiljki priloži račun, splošne pogodbene pogoje in druge dokumente (garancijski list, navodilo za uporabo, ...), če je s predpisom tako določeno, razen če je kupec listine že prejel. Dejanja ob dobavi blaga lahko za kupca opravi kdorkoli, ki živi na označenem naslovu.

PRAVICE KUPCA
Kupec lahko v 14 dneh od dneva, ko je prejel blago, sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Ta rok je izjemoma daljši, če kupec ob dostavi blaga še ni prejel podatkov, za katere ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov Ur. L št 14/2003, čl. 43b – 43č) določa, da morajo biti kupcu obvezno izročeni na trajnem nosilcu - kupec lahko v tem primeru odstopi od pogodbe v 14 dneh od prejema obveznih podatkov, vendar najkasneje v treh mesecih od prejema blaga. Sporočilo je pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. Kupec vrne blago, nepoškodovano in v nespremenjeni količini v 30 dneh po obvestilu o odstopu, razen če kupec ni kriv, da je blago uničeno, pokvarjeno ali izgubljeno. Prodajalec najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrne že opravljena plačila, v nasprotnem primeru dolguje posebno kazen - desetino prejetih plačil za vsakih 30 dni zamude. Strošek pošiljanja nosi kupec. Če je kupec neupravičeno vrnil blago, prodajalec poskrbi za hrambo blaga, kupec pa povrne nastale stroške. Kupec vrne blago v originalni embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo- Izjave, pripombe ali ugovore, ki se tičejo oglaševanja ali pogodbe, sporoči kupec na naslov Shop d.o.o. Godovič 155, 5275 Godovič ali na telefon 082 00 55 66.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
SAS Afibel, 129, rue Colbert - 59 493 Villeneuve d'Ascq - FRANCIJA posluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur.l. št. 14/2003) in v skladu z Obligacijskim zakonikom (Ur. l. št. 83/2001) dne 27.6.2003. Kupec dovoli prodajalcu obdelavo osebnih podatkov za statistične namene in za pošiljanje reklamnih sporočil ter prodajnih katalogov.

Povezavam v e-novicah so dodane oznake, ki omogočajo spremljanje vaših odzivov na posamezne vsebine e-novic. Zbrane podatke lahko uporabimo za pripravo osebno prilagojenih vsebin e-novic ter izvajanje statističnih analiz.

ODGOVORSNOT PRODAJALCA
Prodajalec odgovarja za napake izdelka in za obveznosti iz garancije v skladu z zakonom. Garancijski pogoji so razvidni iz garancijskega lista, ki ga kupec prejme ob dobavi blaga. Garancija velja eno leto, šteto od izročitve blaga. Servis na podlagi uveljavljanja garancije opravlja prodajalec sam. Prodajalec ni dolžan računati s posebnimi potrebami kupca glede uporabe blaga in ne odgovarja za nastalo škodo, zaradi nemožnosti uporabe blaga.